Made in Ukraine
сьогодні - це ЛОГІСТИЧНа МЕРЕЖа з ПРИЙОМУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ З ЄВРОПИ

slide
Дорогі друзі!
Під час нападу РФ на Україну весь світ став на підтримку України. Великі організації та корпорації, держави та прості люди зі всього світу шукають можливості зробити внесок в нашу боротьбу проти загарбника.

Наразі існує велика потреба в гуманітарній допомозі для людей України, які залишилися в своїх містах, і яким довелося переїхати в нове місто, аби врятувати своїх дітей. І велике бажання всього світу її надати нам цю допомогу.

Враховуючи великі обсяги гуманітарної допомоги будь-якого розміру, що надходить з усього світу, та для найбільш ефективного її використання, ми розгортаємо всеукраїнську логістичну мережу гуманітарної допомоги на базі нашого проекту Made in Ukraine.

Якщо ви бажаєте надати гуманітарну допомогу
Якщо вам потрібно отримати гуманітарну допомогу
Якщо у вас виникли проблеми на митниці з провезенням гуманітарної допомоги
0 800 300 108
Для дзвінків з України
+380 44 520 2028
Для дзвінків з інших країн
Dear friends!
During the Russian attack on Ukraine, the whole world unites to support Ukraine. Large organizations and corporations, states, and the general public all over the world are looking for opportunities to contribute to our fight against the invader.

There is now a great need for humanitarian assistance for Ukrainian People who have remained in their cities and who have had to move to a new city to save their children. And the great desire of the whole world to give us this help.

Given the large volumes of humanitarian aid of any size coming from around the world, and for its most effective use, we are deploying an all-Ukrainian logistics network of humanitarian aid based on our project Made in Ukraine.

If you want to provide humanitarian aid
If you need humanitarian aid
If you have questions about customs procedures for the transportation of humanitarian aid
0 800 300 108
For calls from Ukraine
+380 44 520 2028
For calls from other countries
Що ми робимо?
Ми маємо складські приміщення, на які ви можете відправити свою гуманітарну допомогу. Зі свого боку ми гарантуємо, що вона потрапить згідно заявок на гарячу лінію тим, кому найбільше потрібна. Щоденні звіти публікуємо ось тут Instagram
Координатор складу у Львові
Приймає вантажі, що йдуть через польський кордон

координатор
Роман +380 50 940 3970
Сортувальний склад у Польщі
Склад сортувальний у Києві
Розташований на ВДНГ
Павільйон №11 

координатор
Алекс +380 96 250 6126


Якщо ви – пологовий/дитячий будинок - набирайте
Аня +380 (97) 776 15 52
РАХУНКИ ДЛЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
Особиста карта Yuliia Savostina 5358380887820440
PayPal y.savostina@gmail.com

ГРИВНЯ

ГС МЕЙД ІН ЮКРЕЙН
IBAN UA233052990000026002016234612
43295529
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ЄВРО

NGO Made in Ukraine
IBAN Code
UA683052990000026007016223059
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Банки кореспонденти / Correspondent banks
Account in the correspondent bank
400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank
COBADEFF
Банк кореспондент / Correspondent bank
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
What are we doing?
We have warehouses where you can send your humanitarian aid. From our side, we guarantee that it will be delivered to those who need it the most according to applications gathered by our hotline. We publish daily reports here Instagram
Warehouse coordinator in Lviv
Accepts cargo crossing the Polish border

coordinator
Roman +380 50 940 3970
Sorting warehouse in Poland
Sorting warehouse in Kiev
Located at the Expocenter VDNG
Pavilion №11 

coordinator
Alex +380 96 250 6126


If you are a maternity/orphanage, dial
Anya +380 (97) 776 15 52
BANK ACCOUNTS FOR donations
Personal card Yuliia Savostina 5358380887820440
PayPal y.savostina@gmail.com

HRYVNIA

NGO Made in Ukraine
IBAN UA233052990000026002016234612
43295529
JSC CB "PRIVATBANK"

EURO

NGO Made in Ukraine
IBAN Code
UA683052990000026007016223059
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Correspondent banks
Account in the correspondent bank
400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank
COBADEFF
Correspondent bank
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

USD

NGO Made in Ukraine
IBAN Code
UA973052990000026004016236704
Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку / Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Correspondent banks
Account in the correspondent bank
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank
CHASUS33
Correspondent bank
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Для волонтерів
Якщо у вас є склад в прикордонних південно-західних областях, волонтерський рух, що опікується потребами мирних жителів та переселенців – пишіть, або телефонуйте
Юлія Савостіна
+380 67 236 56 89
savostina@madeinukraine.org
Для підприємців
Якщо ви - український підприємець і хочете передати свою продукцію жителям, що постраждали, також пишіть
Марія Падун
+380 93 605 6548
festival@madeinukraine.org
або повідомлення в Facebook
For volunteers
If you have a warehouse on the border of the south-western regions, a volunteer movement that takes care of the needs of civilians and migrants - write to
For entrepreneurs
If you are a Ukrainian entrepreneur and want to pass on your products to the affected residents, also write Maria Padun to the messenger or e-mail
Maria Padun
+380 93 605 6548
festival@madeinukraine.org
write to the messenger Facebook
Колл-центр
0 800 300 108Для дзвінків з України
+380 44 520 2028Для дзвінків з інших країн
За підтримки Торгово-промислової палати України
Call-centre
0 800 300 108For calls from Ukraine
+380 44 520 2028For calls from other countries
With the support of the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine

Розсилка made in ukraine

Лише найцікавіші новини та події

Дякуємо за підписку